V prvej polovici mája tohto akademického roka sme zorganizovali už druhý ročník volejbalového turnaja o pohár pani dekanky. Tentoraz sa turnaj konal na nedávno zrekonštruovaných antukových dvorcoch v mestskom parku v Banskej Bystrici. V príjemnom prostredí a v priaznivom počasí mali študenti možnosť sa odreagovať a nečerpať silu pred náročným skúškovým obdobím. Podujatie predstavovalo i príležitosť o niečo lepšiť sa vzájomne spoznať práve v neformálnom prostredí. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, vrátane tímu pedagógov. Prvenstvo obhájilo družstvo fyzioterapeutov z prvého ročníka, na druhom mieste skončilo družstvo nestarnúcich pedagógov FZ SZU a tretie miesto obsadil druhý tím fyzioterapeutov z prvého ročníka. Aj ostatným družstvám patrí gratulácia k ich výkonom, nakoľko väčšina zápasov bola veľmi vyrovnaná a rozhodovali detaily. Veríme, že turnaj si vytvorí tradíciu a budeme sa pri podobných podujatiach stretávať aj naďalej. V neposlednom rade by som chcel poďakovať Volejbalovému klubu Tatran Banská Bystrica, že nám umožnili hrať v takom peknom prostredí a zaslúžili sa aj o rekonštrukciu športoviska.