Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest odborného asistenta a  asistenta na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:

  • 2 funkčné miesta odborný asistent  na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: ošetrovateľstvo
  • 1 funkčné miesto odborný asistent  na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: biologické vedy

  • 2 funkčné miesta odborný asistent  na Katedru fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: zdravotnícke vedy

  • 1 funkčné miesto asistenta na Katedru urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: zdravotnícke vedy

  • 1 funkčné miesto asistent na Katedru dentálna hygiena Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: zdravotnícke vedy

 

.. viac informácií