Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:

  •  1 výskumný pracovník na ústav výživy Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom odbore: zdravotnícke vedy

 

.. viac informácií