Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne:

  • 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na Katedru ošetrovateľstva so zameraním tvorivej  činnosti na ošetrovateľstvo

 

.. viac informácií