Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne:

Odborný asistent – učiteľ latinského jazyka pre všetky študijné programy

 • 1 funkčné miesto na katedre spoločných disciplín

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.)
 • pedagogická a odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • latinčina a ďalší cudzí jazyk,

Asistent

 • 2 miesta pre študijný program ošetrovateľstvo

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr., PhDr.)  v odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka,

Asistent

 • 1 miesto pre študijný program fyzioterapia

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr., PhDr.)  v odbore fyzioterapia,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,

 

.. viac informácií