Dokumenty:

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti v študijnom odbore: ošetrovateľstvo

.. viac informácií