Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie.

V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti.

Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie, ktorá je známa svojim vysoko kvalitným vedeckým obsahom. Táto udalosť je vynikajúcou platformou na učenie sa o najnovších pokrokoch, zdieľanie výskumu a nadväzovanie kontaktov s kolegami.

V Barcelone nás reprezentovali MUDr. Juhoš, ktorý aktívne vystúpil s  prezentáciou na tému The route to achieve ESTS acreditation, ďalej nás reprezentovali MUDr.  Lauček a MUDr. Kudrnová. Spoločnosť ESTS, do ktorej naša Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, kladie veľký dôraz na vzdelávanie a ponúka niekoľko špecializovaných kurzov a prestížnu Školu hrudnej chirurgie. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby zlepšili zručnosti a vedomosti hrudných chirurgov vo všetkých fázach ich kariéry.