Na Slovensku je len málo vrchov ponúkajúcich nezameniteľný výhľad na tak veľkú časť krajiny, akú predstavuje Veľký Choč. Z uvedeného dôvodu sme so študentmi prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zavítali práve do tejto oblasti. Privítali sme, že turistiky sa zúčastnili aj viacerí  kolegovia z fakulty. Veľký Choč predstavuje najvyšší vrchol pohoria Chočských vrchov s nadmorskou výškou 1 611m. Náš výstup sme začali pod hradom Likavka, odkiaľ sme  kráčali cez Predný Choč až na vrchol s celkovým prekonaním 1388 výškových metrov. Na vrchole na nás čakal krásny výhľad na Liptovskú Maru ležiacu medzi zasneženými hrebeňmi Vysokých a Nízkych Tatier. Po načerpaní ďalších síl na zostup sme následne pokračovali v túre smerom na Lúčky. Všetci zúčastnení sa vrátili z túry v zdraví a s úsmevom na tvári. Veríme, že študenti budú po tejto skúsenosti pokračovať v podobných aktivitách, aby, ako budúci fyzioterapeuti, mohli byť príkladom pre svoje okolie.