Dňa 06.05.2024 sa na Rektoráte SZU uskutočnilo stretnutie vedúcich pracovníkov z Pražskej medzinárodnej manažérskej školy (PIBS), ktorá je členom Českej asociácie MBA škôl (CAMBAS), a to dekanky Ing. Jaroslavy Němcovej, MBA a riaditeľky Petry Špelinovej, MSc.

PIBS je jednou z prvých škôl MBA na českom trhu. Vznikla v roku 1991 a už od svojho založenia sa sústredila predovšetkým na ponuku štúdia Master of Business Administration (MBA). Neskôr ho doplnila i nadväznou formou štúdia Doctor of Business Administration (DBA) a LL.M.

Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave sa priateľského stretnutia zúčastnil pán rektor Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a pani prvá prorektorka doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. Výsledkom tohto stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci SZU a PIBS.