Katedra čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave dňa 19. októbra 2023 zorganizovala prezentáciu veľmi zaujímavých prednášok zahraničných odborníkov.

Prof. Dr. Anmol Kalha z Univerzity v Corg, India, s ktorou má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci, umožňujúcu našim študentom rozšíriť si pracovné skúsenosti, vystúpil s tému “Defining a new paradigm challenging the croocked teeth.”

Prof. Dr. Péter Borbély z Maďarska predniesom problematiku s názvom  “Development of lower frontal crowding, its prevention and treatment.”

Obe prednášky boli veľkým prínosom pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia ako aj  pre čeľustných ortopédov na Slovensku. Nadobudnuté poznatky využijeme v našej klinickej praxi.