Študenti 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti nahliadli do činností operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Túto jedinečnú príležitosť mali vďaka nášmu zmluvnému pracovisku – riaditeľstvu OS ZZS SR v Bratislave, ktoré im poskytlo aj tréningové priestory. Priebeh aktivity zhodnotili sami študenti:

„Počas exkurzie na KOS, sme mali príležitosť oboznámiť sa s prácou call-takera, vypočuť si tiesňové hovory a vyhotoviť k týmto situáciám dispečerský záznam. Rovnako sme si prešli úlohu dispečera, kedy sme záznam vyhodnocovali a realizovali odozvu na tiesňové volanie. Toto všetko bolo možné, vďaka predošlému oboznámeniu sa s dispečerským informačným systémom (DIS) a lokalizačným systémom FOD. Následne sme si prešli základy práce s on-line systémom AVL (automatická vozidlová lokalizácia) vďaka ktorému komunikuje KOS a posádky ZZS a zároveň sme mohli sledovať zmeny statusov (činností) ambulancií ZZS v DIS v rámci celej republiky. Tento workshop, nám prakticky ukázal celú prácu na operačnom stredisku ZZS (spôsob vedenia tiesňovej komunikácie, rozhodovacie procesy, determinovanie priorít, zabezpečovanie nepretržitej dostupnosti posádok ZZS v regióne aj triage neurgentných stavov), workshop nám rovnako pomohol pochopiť a zažiť procesy od prijatia tiesňového volania až po prijatie výzvy pre záchranárov a rozšírili sme si obzor pôsobenia zdravotníckeho záchranára a pochopili, o ako náročnú a zodpovednú prácu v nultej línii naozaj ide.“

Ďakujeme Ing. Bc. Jaroslavovi Sabolovi, MPH, iniciátorovi a garantovi podujatia z katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti a Mgr. Petrovi Hudákovi z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktorý bol vedúcim workshopu.