Dňa 26. Apríla 2023 sa na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila X. Fakultná konferencia ŠVOČ. Tejto konferencie sa zúčastnilo 5 študentov 2.ročníka rôznych odborov Fakulty zdravotníctva, ktorí priniesli aktuálne a veľmi hodnotné témy.

Prezentované práce ŠVOČ:

Zuzana Pažická (LVMZ, Ing. Katarína Michalcová, PhD.)

CYTOGENETICKÁ ANALÝZA ROBERTSONOVÝCH TRANSLOKÁCIÍ AKO NAJBEŽNEJŠÍ TYP CHROMOZÓMOVÝCH ABERÝCIÍ VO VYBRANEJ POPULAČNEJ VZORKE

Laura Matulová /FYZ, Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.)

SKRÍNING NOHY PRI PROFESIONÁLNYCH TANEČNÍKOCH ŠTANDARDNÝCH A LATINSKO-AMERICKÝCH TANCOV

Marko Litvaj (FYZ, PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.)

BIOMECHANICKÉ ROZLOŽENIE CHODIDLA PRI ZÁŤAŽI BREMENOM

Veronika Cabanová (UZS, Ing. Bc. František Glončák, PhD.)

VPLYV EDUKÁCIE NA KVALITU KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCIE U ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Peter Mezovský (UZS, PhDr. Zuzana Demianová, MBA)

VPLYV CHLADU NA ĽUDSKÉ TELO 

Prvé miesto získali dve študentky: Zuzana Pažická a Laura Matulová. Ich práce boli obsahovo veľmi hodnotné, spracované na nadštandardnej úrovni. Obe študentky preukázali výbornú schopnosť prezentácie.

Tretie miesto získala Veronika Cabanová. Prácu spracovala na veľmi dobrej úrovni a jej výsledky môžu slúžiť do budúcna ako dobrá spätná väzba pre inštruktorov prvej pomoci.