V dňoch 30.5.-1.6.2024 sa konal v Tatranskej Lomnici XV. Vakcinologický kongres. Z vedecko-pedagogických pracovníkov Lekárskej fakulty SZU vystúpil v bloku venovanom očkovaniu v špeciálnych situáciách doc. MUDr. Solovič, CSc. z NUTPCHaHCH V. Hágy s prednáškou „Tuberkulóza v čase post-covid pandémie vo svete a u nás“. Náš medzinárodne uznávaný expert v oblasti ftizeológie sa venoval aktuálnym epidemiologickým dátam, trendom a výzvam pri boji voči tejto silnejúcej hrozbe.

V bloku prevencie vzdušných nákaz očkovaním predniesol príspevok aj prodekan LF SZU MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, univ. doc.  z KPaFaFD LF SZU so zameraním na očkovanie proti pneumokokovým infekciám s dôrazom na postihnutie respiračného systému (pneumónie) a invazívne pneumokokové ochorenia.
Vakcinologický kongres je odborné podujatie určené pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, na ktorého organizácií sa podieľa aj FVZ SZU v Bratislave. Prezidentkou  kongresu bola prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH. Dôležitou časťou odborného programu boli bloky prednášok venované vzduchom prenosným nákazám a možnostiam ich prevencie prostredníctvom očkovania. Podujatie prispelo ku rozšíreniu bázy vedomostí a dôkazov v oblasti ochrany zdravia verejnosti s ambíciou podpory politík založených na vedeckých dôkazoch, ktoré budú viesť ku správnym rozhodnutiam.