Dňa 8.12.2023 v Bratislave sa uskutočnil XXV. ročník Monotématického hepatologického dňa, zameraného na najdôležitejšie tromfy v liečbe hepatopatií ako abstinencia pri alkoholovej chorobe pečene, diéta a životný štýl pri MASLD, liečba vírusových infekcií HBV a HCV a transplantácia pečene pri koncových štádiách hepatopatií. Na podujatí vystúpili aj viacerí odborníci z I. internej kliniky LF SZU a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, II. internej kliniky LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Katedry všeobecného lekárstva LF SZU s prednáškami  Transplantácia pečene pri Wilsonovej chorobe (doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.), Relaps alkoholu po transplantácii pečene (MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.), Transplantácia pečene v Slovenskej republike – aktuálna situácia v roku 2023 (MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD., MUDr. Daniela Žilinčanová), Je ťažká forma akútnej s alkoholom asociovanej hepatitídy indikáciou na transplantáciu pečene? (MUDr. Natália Kubánek) a Telemedicína v prostredí hepatologickej jednotky – analýza súboru (MUDr. Daniel Ján Havaj) a Hepatitída B – kontrola replikácie alebo vyliečenie? (MUDr. Marian Oltman, PhD.).