Prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai v Los Angeles po otvorení zasadnutia VZ a schválení jeho programu online privítal riaditeľa Ústavu problematiky kryobiológie a kryomedicíny v Charkive, Ukrajina, ktorý predstavil históriu a činnosť inštitúcie. Ústav si podal žiadosť o členstvo v RECOOP. Dr. Vari informoval ďalej o dvoch odporúčaniach jeho členstva od riadnych členov RECOOP (Technická univerzita Vroclav, Poľsko a Národná medicínska univerzita Ternopil, Ukrajina). Následne bol Ústav problematiky kryobiológie a kryomedicíny v Charkive VZ jednomyseľne prijatý za členskú organizáciu RECOOP.

Dr. Vari predstavil tri nové žiadosti o členské granty RECOOP, ktorým bola schválená finančná podpora:

  • Nr. 33: Zloženie polynenasýtených mastných kyselín
  • Nr. 34: Glykánové biomarkery PTSD (Post-traumatic stress disorders)
  • Nr. 35: Genetické prediktory MAFLD (Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease).

Informoval tiež o záujme Národnej medicínskej univerzity v Ľvive, Ukrajina získať grant na PSTD u detí.

V ďalšej časti programu prezentoval výsledky SWOT analýzy dotazníka z členských inštitúcií z augusta – septembra t. r. Za najsilnejšiu stránku (A) asociácie považujú jej členovia možnosť vzájomnej medzinárodnej vedeckej kooperácie, vrátane zapojenia mladých vedeckých pracovníkov do riešenia grantov (od pregraduálnych študentov po post-doc zamestnancov). Naopak, ako najviac limitujúci faktor (B) spolupráce vidia nízke zapojenie vedcov zo Cedars-Sinai v Los Angeles, materskej financujúcej organizácie asociácie, do spoločného medicínskeho výskumu. Oba spomenuté faktory boli vyhodnotené aj ako rozvojové príležitosti (A), resp. ohrozenia (B) ďalšieho fungovania RECOOP. Za ohrozenie označili účastníci SWOT analýzy aj zapájanie sa obmedzeného počtu členov RECOOP do preferovaných vedecko-výskumných programov.

Osobitný blok programu VZ bol venovaný prestaveniu návrhu projektu RECOOP Zranení ukrajinskí vojaci podávaného do Národnej vedeckej agentúry (NSF) USA cez jej Kanceláriu medzinárodnej vedy a inžinierstva (OISE) v novom partnerstve 2023 s Národnou výskumnou agentúrou Ukrajiny (NRFU), Národným vedeckým centrom Poľska (NCN) a Poľskou národnou agentúrou pre akademickú výmenu (NAWA) a Národnou akadémiou vied (NAS) USA, Kanceláriou globálneho námorného výskumu (ONRG) v r. 2024.

Ďalej sa diskutovalo smerovanie asociácie RECOOP v období po plánovanej zmene jej vedenia v apríli 2024.

Nasledujúca, 19. výročná vedecká konferencia Bridges (spoločný program pre študentov aj vedcov) a 19. valné zhromaždenie RECOOP bude 10. – 13. 4. 2024 v Bratislave.