ZMLUVY

Zmluvy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sú zverejnené na Centrálnom registri zmlúv, ktorý je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Pre zjednodušenie vyhľadávania použite kľúčové slová:

Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita

Aktualizované: 30.11.2022
Zodpovedný – rektorát SZU