Názov projektu: Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 15.3.2022

Dátum ukončenia: 8.5. 2025

Účel projektu: Štúdia kognitívneho rozvoja adolescentného mozgu (ABCD) zhromažďuje údaje o zdraví a duševnom zdraví, kognitívnych funkciách, užívaní látok, kultúrnych a environmentálnych faktoroch a štruktúre a funkcii mozgu od mládeže, počnúc vo veku 9 až 10 rokov a postupne ich sleduje do ranej dospelosti. Tieto údaje budú sprístupnené vedeckej komunite prostredníctvom archívu údajov NIMH. Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je povzbudiť žiadosti, ktoré navrhujú analýzu tohto súboru údajov o verejnom používaní na zvýšenie vedomostí o zdraví a vývoji adolescentov. Viac informácií o štúdii ABCD možno nájsť na webovej stránke štúdie ABCD (www.abcdstudy.org).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz