You are here:

VYMENOVANIE PROFESOROV

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. prof.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 27.11.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií I., Zoznam publikácií II., Zoznam publikácií III. Študijný odbor  Vnútorné choroby Téma inauguračnej prednášky Chronická obličková choroba a faktory jej progresie Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2,…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 24.03.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej Knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7 chirurgia Téma inauguračnej prednášky Miniinvazívna resekčná chirurgická liečba karcinómu pľúc Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim.prof.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 21.4.2021 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na zdravie matiek a detí. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 26.6.2019 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.1.7 Chirurgia Téma inauguračnej prednášky Chirurgická liečba karcinómu pankreasu Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie Prezenčná listina…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 23.4.2019 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Ortuť v životnom prostredí ako rizikový faktor zdravia Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.6.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníctva Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.10.2016 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 9.4.2015 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 12.12.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Imunizačný program Slovenskej republiky. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 11.11.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Chrípka – stála hrozba Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc., mim. prof.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 3.11.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor Vnútorné choroby Téma inauguračnej prednášky Klinický význam genetických polymorfizmov pri Crohnovej chorobe Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.3.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Biologické zbrane a bioterorizmus – odvrátená strana verejného zdravotníctva. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…

Zobraziť viac

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 6.5.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Nesluchové účinky hlukovej expozície Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina zo…

Zobraziť viac

Aktualizované 14.5.2024