Názov projektu: Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.1.2022

Dátum ukončenia: 16.11.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti navrhujúce inovatívnu analýzu existujúcich spoločenských vied, behaviorálnych, administratívnych a neuroimagingových údajov na štúdium etiológie a epidemiológie správania sa užívanej látky (definované ako alkohol, tabak, predpisovanie a iné látky) a súvisiace poruchy, prevencia užívania návykových látok a HIV a využívanie zdravotníckych služieb. Tento FOA podporuje analýzy verejného používania a iných existujúcich komunitných alebo klinických súborov údajov na ich plný potenciál s cieľom zvýšiť naše znalosti o etiológii, trajektóriách správania pri užívaní látok a ich dôsledkoch vrátane chorobnosti a úmrtnosti, rizika a odolnosti pri vývoji psychopatológia, stratégie na usmernenie vývoja, testovania, implementácie a poskytovania vysoko kvalitných,  efektívnych služieb na prevenciu a liečbu porúch spojených s užívaním návykových látok a HIV. Primárny zber údajov nie je povolený pre žiadosti v reakcii na tento FOA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz