Názov projektu: Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 1.4.2024

Dátum ukončenia: 18.8.2024

Účel projektu: Hlavným cieľom tohto NOFO je podporiť vývoj a testovanie technológií prispôsobiteľných zmenám súvisiacim so starnutím u starších dospelých (vo veku 65 rokov alebo starších) s T1D s cieľom zlepšiť manažment cukrovky a kvalitu života. Starší dospelí môžu mať zvýšenú náchylnosť na hypoglykémiu, kognitívne poruchy a/alebo viaceré komorbidity, ktoré môžu ovplyvniť riziká a prínosy týchto technológií v tejto populácii. Budú sa financovať projekty na a) vývoj a testovanie nových technológií ab) na prispôsobenie a testovanie existujúcich technológií. Očakáva sa, že technológie diabetu adaptívneho na starnutie, ktoré riešia prekážky používania u starších dospelých s T1D, zlepšia použiteľnosť, osvojenie a dodržiavanie, čím sa zníži riziko hypoglykémie (a neznalosti hypoglykémie) a zároveň sa zlepší kontrola glykémie, uľahčí sa lepšia liečba diabetu a zlepší sa kvalita život pre týchto jednotlivcov a ich opatrovateľov. 

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DK-24-002.html