Názov projektu: Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 14.2.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci vedeckých misií Národného inštitútu pre hluchotu a iné poruchy komunikácie (NIDCD). Žiadosti by sa mali týkať výskumu HIV/AIDS s vysokou prioritou, ktorý načrtol Úrad NIH pre výskum AIDS (OAR) [https://www.oar.nih.gov/hiv-policy-and-research/research-priorities] v oblastiach sluchu, rovnováhy, chuti, vôni, hlase, reči a jazyku.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz