Názov projektu: Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 16.11.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je vyvinúť technológie na zlepšenie poskytovania farmakologického, génového alebo iného nákladu pre mechanistický alebo terapeutický výskum HIV a poruchy užívania látok (SUD). Toto NOFO si vyžaduje plán na zvýšenie rozmanitosti Perspectives (PEDP), ktoré budú hodnotené v rámci vedeckého a technického hodnotenia partnerským hodnotením. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si pozorne prečítali pokyny NOFO a prezreli si dostupný materiál s usmerneniami PEDP.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz