Názov projektu: AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.9.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží uľahčiť vstup nových nezávislých vyšetrovateľov a vyšetrovateľov na začiatku kariéry do oblasti výskumu užívania drog a porúch užívania drog a HIV/AIDS. Táto FOA, cena AIDS-Science Track Award for Research Transition (A-START), podporuje žiadosti o malý výskumný grant (R03) na podporu výskumných projektov v oblasti užívania drog a/alebo porúch spojených s užívaním drog a HIV/AIDS, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase. Tento FOA víta žiadosti integrujúce užívanie látok a/alebo poruchu užívania látok (SUD) a HIV/AIDS vo všetkých oblastiach výskumu podporovaného NIDA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz