Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Dátum vydania: 9.8.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a zotavenie z poruchy užívania alkoholu (AUD), vrátane: vývoja liekov, presnej medicíny, behaviorálnych terapií a mechanizmov zmeny správania (MOBC), obnovy, translačného výskumu a inovatívnych metód a technológií  na liečbu a rekonvalescenciu AUD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz