Názov projektu: Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 16.8.2023

Dátum ukončenia: 6.3.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti na urýchlenie zavedenia účinných a spoľahlivých biomarkerov Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) na použitie pri liečbe/objavovaní a vývoji liekov, klinických štúdiách a/alebo klinickej praxi. Konkrétne toto NOFO bude podporovať analytickú a/alebo klinickú validáciu biomarkeru, zloženého biomarkera alebo podpisu biomarkeru s prísnosťou porovnateľnou s očakávaniami opísanými v programe kvalifikácie biomarkerov (BQP) Úradu pre potraviny a liečivá (FDA).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz