Názov projektu: Assay development and screening for discovery of chemical probes, drugs or immunomodulators (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 10.8.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať výskum v oblasti objavovania a vývoja nových malých molekúl pre rakovinu. Molekuly objavené prostredníctvom tohto NOFO sa môžu použiť na skúmanie biológie rakoviny, na overenie cieľov rakoviny alebo ako základ pre optimalizované lieky. Fázy výskumu objavovania, na ktoré sa vzťahuje toto NOFO, zahŕňajú:

1) vývoj primárneho skríningového testu (testov) a testovanie v úvodnej pilotnej obrazovke;

2) implementácia primárneho skríningu na identifikáciu počiatočných výsledkov skríningu (vysoko výkonné skríningy zamerané na cieľ alebo skríningy so strednou priepustnosťou);

3) overenie zhody pomocou série testov a počiatočnej lekárskej chemickej inšpekcie na uprednostnenie súboru zhody.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz