Názov projektu: Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 14.4.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Hlavným cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj a validáciu skríningových testov na objavenie overených výsledkov, ktoré možno použiť v budúcich snahách objavovania/vývoja liekov na identifikáciu potenciálnych kandidátov na lieky na liečbu duševných chorôb. Na účely tejto iniciatívy je „zásah“ definovaný ako zlúčenina, ktorá má požadovanú aktivitu pri skríningu zlúčenín a ktorej aktivita je potvrdená opakovaným testovaním v ortogonálnych testoch.

Etapy objavného výskumu zahrnuté v tomto NOFO zahŕňajú

1) vývoj testu;

2) implementácia primárneho skríningu na identifikáciu počiatočných výsledkov skríningu (vysoko výkonné skríningy zamerané na cieľ alebo skríningy so strednou priepustnosťou); a

3) overenie zhody pomocou série testov a počiatočnej lekárskej chemickej inšpekcie na uprednostnenie súboru zhody.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz