Názov projektu: Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 2.9.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty od vyšetrovateľov, ktorí majú záujem o vykonávanie základného, ​​mechanického výskumu biologických/genetických príčin rozdielov v zdraví rakoviny. Tieto granty výskumných projektov (R01) budú podporovať inovatívne štúdie určené na skúmanie biologických/genetických základov rozdielov v zdraví rakoviny, ako sú

(1) mechanické štúdie biologických faktorov spojených s rozdielmi v zdraví rakoviny vrátane tých, ktoré súvisia so základným výskumom v biológii rakoviny alebo rakoviny, stratégie prevencie,

(2) vývoj a testovanie nových metodológií a modelov a

(3) sekundárne analýzy údajov.

Tento FOA je tiež navrhnutý tak, aby pomáhal a uľahčoval rast celoštátnej kohorty vedcov s vysokou úrovňou odborných znalostí základného výskumu v oblasti výskumu zdravotných rozdielov v oblasti rakoviny, ktorí môžu rozšíriť dostupné zdroje a nástroje, ako sú biovzorky, modely odvodené od pacientov a metódy, ktoré sú potrebné na vykonanie základného výskumu v oblasti zdravotných rozdielov v oblasti rakoviny.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz