Názov projektu: Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 7.4.2022

Dátum ukončenia: 1.3.2025

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania Národný inštitút pre rakovinu (NCI) žiada o prihlášky do skupín „Kohorty epidemiológie rakoviny: Budovanie novej generácie výskumných kohort“ PAR. Toto oznámenie o možnosti financovania sa snaží podporiť iniciovanie a budovanie novej generácie skupín populačnej epidemiológie rakoviny s cieľom riešiť špecifické medzery vo vedomostiach o etiológii rakoviny a prežití. Konkrétne bude podporovať metodickú prácu potrebnú na iniciovanie a budovanie skupín epidemiológie rakoviny, ktoré môžu riešiť kritické vedecké medzery týkajúce sa (i) nových alebo jedinečných expozícií vo vzťahu k rizikám a následkom rakoviny a (ii) dosiahnutia rôznych populácií v kohortách so zahrnutím nedostatočne preskúmanej populácie (napr. rasové/etnické skupiny, vidiecke obyvateľstvo, jednotlivci žijúci v oblastiach s pretrvávajúcou chudobou a iné) so značným zapojením komunity.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz