Názov projektu:Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 12.11.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami divízie prevencie rakoviny NCI a/alebo divízie NCI kontroly rakoviny a populačných vied, ktoré majú potenciál znížiť záťaž súvisiacu s rakovinou prostredníctvom zlepšenia včasnej detekcie, skríningu, prevencie a zachytávania, poskytovania zdravotnej starostlivosti, kvality života a/alebo prežitia súvisiaceho s rakovinou; s takýmito atribútmi by navrhované štúdie mali mať aj potenciál zlepšiť klinickú prax a/alebo verejné zdravie.

Žiadosti predložené tomuto FOA musia zahŕňať štúdie, ktoré spĺňajú definíciu klinickej skúšky Národného inštitútu zdravia (NIH) (podrobnosti nájdete v NOT-OD-15-015) a musia poskytovať špecifické informácie o klinickej skúške, ako je opísané v tomto FOA a pokynoch na žiadosti. . Táto FOA nepodporuje a nebude podporovať klinické štúdie pre štúdie diagnostiky rakoviny a/alebo onkologickej liečby u pacientov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz