Názov projektu: Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 21.1.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí vývoj a charakterizáciu najmodernejších biomimetických technológií tkanivového inžinierstva pre výskum rakoviny. Spoločné, multidisciplinárne projekty, ktoré zahŕňajú oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, biomateriálov a bioinžinierstva s biológiou rakoviny, budú nevyhnutné na vytvorenie nových experimentálnych modelov, ktoré napodobňujú patofyziológiu rakoviny v kontexte testovateľnej hypotézy výskumu rakoviny. Projekty podporované týmto FOA sa budú kolektívne podieľať na výskumnom programe spolupráce pri rakovinovom tkanivovom inžinierstve (TEC).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz