Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 11.6.2020

Dátum ukončenia: 9.7.2023

Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vysokovýkonné genotypovanie, sekvenovanie a podporné štatistické genetické služby sú určené na pomoc pri identifikácii génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú k ľudskému zdraviu a chorobám, alebo na zlepšenie existujúcich zbierok dobre fenotypovaných vzoriek, pridanie údajov o genotype alebo sekvencii ďalšej generácie. Laboratórium sa špecializuje na genomické služby, ktoré nie je možné efektívne vykonávať v jednotlivých výskumných laboratóriách. CIDR poskytuje najaktuálnejšie platformy, služby a štatistickú genetickú podporu. Ide o celoštátnu iniciatívu NIH, ktorú riadi NHGRI.

Informácie o aktuálnych ponúkaných službách sú dostupné na: http://www.cidr.jhmi.edu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz