Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 26.5.2023

Dátum ukončenia: 9.7.2026

Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vykonáva vysoko výkonnú genotypizáciu a sekvenovanie a podporuje štatistické genetické služby určené na

1) identifikáciu génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú k ľudskému zdraviu a chorobám, alebo

2) zlepšenie klasifikácie a charakterizácie studní – fenotypové vzorky pridaním údajov o genotype alebo sekvencii ďalšej generácie. Laboratórium sa špecializuje na genomické služby, ktoré nie je možné efektívne vykonávať v jednotlivých výskumných laboratóriách. CIDR poskytuje najaktuálnejšie platformy, služby a štatistickú genetickú podporu. Ide o celoštátnu iniciatívu NIH, ktorú spravuje NHGRI. Informácie o aktuálnych ponúkaných službách sú dostupné na: https://cidr.jhmi.edu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz