Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 21.12.2023

Dátum ukončenia: 14.8.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými návykové látky ovplyvňujú latenciu HIV a transkripčnú reaktiváciu v centrálnom nervovom systéme. systém (CNS) a (2) identifikácia a funkčná validácia nových vedúcich zlúčenín, ktoré potláčajú transkripciu HIV v kontexte návykových látok.

Toto NOFO vyžaduje plán na zlepšenie rôznorodých perspektív (PEDP), ktorý bude hodnotený ako súčasť vedeckého a technického hodnotenia partnermi. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté.

Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si pozorne prečítali pokyny NOFO a prezreli si dostupný materiál s usmerneniami PEDP .

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-008.html