Názov projektu: Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 22.9.2021

Dátum ukončenia: 6.11.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť spoločné výskumné projekty určené na riešenie nepriaznivých následkov liečby rakoviny, ktoré pretrvávajú a stávajú sa chronickými komorbiditami alebo sa vyvíjajú ako oneskorené účinky po liečbe. Táto FOA podporuje základné, translačné a/alebo klinické výskumné projekty, ktoré sa snažia identifikovať mechanizmy terapiou vyvolaných nežiaducich následkov, klinicky charakterizovať nežiaduce následky alebo previesť chápanie mechanizmu do terapeutických prístupov na prevenciu alebo minimalizáciu rozvoja dlhodobých následkov. Výskumné projekty by sa mali zamerať na 1) mechanistické štúdie s translačnými koncovými bodmi; a/alebo 2) longitudinálne klinické fenotypovanie na identifikáciu a overenie klinických koncových bodov (biomarkery, zobrazovanie, výsledky hlásené pacientom alebo kombinované prvky) pre budúce použitie v klinických štúdiách, ktoré vyhodnotia účinnosť zásahov určených na prevenciu alebo zníženie špecifických nepriaznivých následkov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz