Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 13.12.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať o tento FOA, keď sú na dokončenie štúdie potrebné dve alebo viac miest. V súlade s tým spolupracujúce štúdie zdieľajú špecifický protokol naprieč stránkami a sú organizované ako také s cieľom zvýšiť veľkosť vzorky, urýchliť nábor alebo zvýšiť začlenenie žien a menšín (NOT-OD-18-014) a zdravotné rozdiely definované NIH. populácií. (pozri https://www.nimhd.nih.gov/about/strategic-plan/nih-strategic-plan-definitions-and-parameters.html). Očakáva sa, že jedna lokalita bude predložená ako koordinačná R01 na správu údajov a/alebo inú centralizovanú správu. Pre prepojenú sadu kolaboratívnych R01 má každá žiadosť vlastného programového riaditeľa/hlavného výskumníka (PD/PI). Kolaboratívny program R01 poskytuje mechanizmus pre koordináciu medzi R01, kontrolu kvality, správu databáz, štatistickú analýzu a podávanie správ.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz