Názov projektu: Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.5.2022

Dátum otvorenia: 18.7.2022

Dátum ukončenia: 20.2.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva výskumných pracovníkov, aby predkladali žiadosti o podporu klinických štúdií, ktoré sa zaoberajú kritickými potrebami pripravenosti na klinické skúšanie pri zriedkavých neurologických a neuromuskulárnych ochoreniach. Výsledkom týchto štúdií by mali byť klinicky overené biomarkery a opatrenia hodnotenia klinického výsledku vhodné na použitie v nadchádzajúcich klinických štúdiách. Prostredníctvom podpory štúdií pripravenosti na skúšanie NINDS očakáva zvýšenie kvality a zvýšenie pravdepodobnosti úspechu klinických skúšaní pri týchto zriedkavých chorobách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz