Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporovať žiadosti pre vývoj nových teórií a metód, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ako genetické a negenetické faktory prispievajú ku komplexnej variabilite vlastností medzi jednotlivcami, rodinami a populáciami. Prístupy by mali zohľadňovať vzájomné závislosti naprieč mierami biologickej, sociálnej a ekologickej organizácie, mali by vo veľkej miere využívať teóriu, modelovanie a overovanie s dostupnými rozsiahlymi súbormi údajov a môžu byť interdisciplinárne čerpajúce z prírodných a spoločenských vied.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz