Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 22.12.2022

Dátum ukončenia: 18.11.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo interpretáciu údajov v rámci kontinua výskumu rakoviny vrátane biológie rakoviny, liečby a diagnostiky rakoviny, včasnej detekcie rakoviny, hodnotenia a prevencie rizík, kontroly rakoviny a epidemiológie a/alebo rozdiely v zdraví rakoviny. Ako súčasť programu NCI Informatická technológia pre výskum rakoviny (ITCR) sa tento FOA zameriava na podporu rozvoja nových informačných schopností, ktoré zahŕňajú vysoký stupeň inovácií, ktoré majú potenciál urýchliť alebo zlepšiť výskum. Aby sme boli úspešní, musí existovať jasné zdôvodnenie toho, ako je navrhovaná informačná metóda alebo nový  algoritmus a akým bude prínosom pre oblasť výskumu rakoviny. Projekty s významnou úrovňou generovania údajov a/alebo analýzy údajov sa nebudú považovať za projekty, ktoré reagujú na túto príležitosť financovania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz