Názov výzvy: Digitálne vouchere

Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch. Široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispieva k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom mení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom.

Maximálna výška grantov: Výška pomoci na jeden voucher 15 000 Eur

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz