Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.4.2024

Dátum ukončenia: 19.12.2024

Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby uspokojili potreby národného biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu.

Na dosiahnutie stanoveného zastrešujúceho cieľa bude toto NOFO podporovať vzdelávacie aktivity s primárnym zameraním na:

  • Kurzy na rozvoj zručností
  • Rozvoj učebných osnov alebo metód

Cieľom tohto programu NIDA R25 je podporovať školiace a vzdelávacie aktivity pre zodpovedné analýzy komplexných rozsiahlych údajov zahŕňajúcich mozgové, behaviorálne, genomické a sociálno-environmentálne údaje, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné biomedicínske, behaviorálne a klinické potreby výskumu.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-039.html