Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 8.2.2023

Dátum ukončenia: 9.2.2024

Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby uspokojili potreby národného biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu.

Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu NIDA R25 je podporovať školiace a vzdelávacie aktivity pre zodpovedné analýzy komplexných rozsiahlych údajov zahŕňajúcich mozgové, behaviorálne, genomické a sociálno-environmentálne údaje, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné biomedicínske normy, behaviorálne a klinické potreby výskumu.

  • Kurzy na rozvoj zručností
  • Rozvoj učebných osnov alebo metód

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz