Názov projektu: Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 16.11.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je získať žiadosti o výskum zameraný na objasnenie účinku HIV a/alebo antiretrovírusovej terapie na rast, vývoj a fungovanie placenty u tehotných jedincov užívajúcich/zneužívaných látok, vplyv placentárnych abnormalít na výsledky matky a základné mechanizmy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz