Názov projektu: Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 18.4.2024

Dátum ukončenia: 19.4.2027

Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú komunite žiadateľov, že môžu byť dostupné finančné prostriedky na žiadosti na základe prezidentom vyhlásenej katastrofy podľa Staffordovho zákona, stavu núdze v oblasti verejného zdravia vyhláseného tajomníkom, HHS alebo inej miestnej, regionálnej alebo národnej katastrofy. Žiadosti v reakcii na núdzové oznámenia osobitného záujmu (NOSI) budú smerované priamo do NIH udeľujúceho komponentu podpísaného na núdzovom NOSI.

 Iba žiadosti predložené ako odpoveď na núdzový NOSI zverejnený IC sa budú môcť uchádzať o toto NOFO.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-005.html