Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 20.3.2025

Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa zaujíma o výskum, ktorý rieši medzery súvisiace s poskytovaním komplexných, integrovaných zdravotníckych služieb tak, aby zahŕňali celé kontinuum služieb v oblasti HIV/AIDS, služieb prevencie a liečby závislostí a služieb primárnej starostlivosti. Cieľom je zlepšiť koordináciu starostlivosti a zlepšiť zdravotné výsledky súvisiace s HIV, hepatitídou (voliteľné) a poruchou užívania látok (SUD) v USA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz