Názov projektu: Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 21.8.2023

Dátum ukončenia: 6.8.2024

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť prieskumný výskum a predbežné zásahy na riešenie vzájomne súvisiacich a zložených kontextových faktorov, ktoré prispievajú k užívaniu látok a riziku HIV medzi osobami, ktoré prežili sexuálne obchodovanie. Dosiahlo by sa to prostredníctvom výskumu, ktorý vytvára nové intervencie a modely starostlivosti, ktoré môžu účinne zapojiť obete sexuálneho obchodovania do starostlivosti o poruchu užívania látok (SUD), HIV, traumu a iné výsledky v oblasti duševného zdravia a zameriavajú sa na kľúčové štrukturálne a sociálne determinanty zdravia, ktoré prispievajú k riziku sexuálneho obchodovania, ako aj k prekážkam a uľahčujúcim únikom z pokračujúceho vykorisťovania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz