Názov projektu: Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 30.8.2023

Dátum ukončenia: 26.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je určené na podporu zavedených úložísk biomedicínskych údajov a databáz znalostí ako samostatných zdrojov, ktoré preukázali vplyv a majú potenciál pre trvalý prínos pre komunitu, ktorej slúži.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz