Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 19.11.2026

Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o grant na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie využívajúce buď jednoduché alebo zmiešané metódy, ktoré prelomia nové možnosti, rozšíria predchádzajúce objavy v nových smeroch alebo vyvinú predbežné údaje v rámci prípravy na rozsiahlejšie štúdie. Prístupy môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na empirické kvalitatívne a kvantitatívne metódy a koncepčné, právne a normatívne analýzy. Aplikovaný výskum určený na riešenie problémov ELSI v genetike a genomike sa bude tiež považovať za citlivý. Priame zapojenie komunít a iných zainteresovaných strán sa podporuje, ale nevyžaduje sa.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz