Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.4.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú základom porúch užívania látok (SUD), vrátane základných obvodov

Poznámka: Pre základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí, označované v NOT-OD-18-212 ako „prospektívne základné vedecké štúdie zahŕňajúce ľudských účastníkov“, použite sprievodný dokument NOFO – Prieskumný klinický neurovedecký výskum porúch užívania látok (R61/R33 Basic Experimental Štúdie s ľuďmi (BESH)) PAR-23-282

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz