Názov projektu:Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 15.5.2019

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) využíva mechanizmus R61/R33 Phased Innovation Award na podporu klinických výskumných žiadostí, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú základom porúch užívania látok (SUD), vrátane základných funkcií mozgu súvisiacich s látkou.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz