Názov projektu: Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 11.1.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania orientovaného na inžinierstvo (FOA) je podporiť predkladanie žiadostí o prieskumné/vývojové granty na bioinžinierstvo (EBRG) s cieľom preukázať uskutočniteľnosť a potenciálnu užitočnosť nových schopností alebo zlepšení kvality, rýchlosti, účinnosti, prevádzkyschopnosti, nákladov, a/alebo dostupnosť riešení problémov v základnom biomedicínskom, predklinickom alebo klinickom výskume, poskytovaní klinickej starostlivosti alebo dostupnosti

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz