Názov projektu: Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 12.10.2021

Dátum ukončenia: 9.10.2024

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) podporuje Národný inštitút pre rakovinu (NCI) predloženie žiadostí o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty kontroly rakoviny úpravou správania, skríningu a porozumením etiologickým faktorom, ktoré prispievajú k rozvoju rakoviny a vývoju spôsobov kontroly rakoviny. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu raných a koncepčných fáz výskumného úsilia o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť populačný výskum rakoviny, ako je vývoj nových techník, činidiel, intervencií, metodológií, modelov, alebo aplikácie, ktoré by mohli mať veľký vplyv na oblasť výskumu rakoviny (napr. epidemiologické, biomedicínske, behaviorálne, poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo klinické).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz